Lat 65, żonaty, 2 dzieci, 1 wnuczka. Jestem emerytowanym rolnikiem. Od 9 lat pełnię funkcję Radnego Rady Miejskiej w Żarowie. Z dumą reprezentuję Buków, Marcinowiczki, Pyszczyn i Zastruże.

Znają Państwo moje zaangażowanie w sprawy wsi, bezpieczeństwa i Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zawsze aktywnie i z zaangażowaniem włączam się we wszystkie inicjatywy na rzecz mieszkańców, nie tylko mojego okręgu, ale i całej gminy Żarów. Zawsze służę pomocą przy rozwiązywaniu problemów.

Wspólną pracą i dobrą współpracą wiele już osiągnęliśmy. Przed nami kolejna kadencja i kolejne wyzwania. Jestem gotowy, żeby im sprostać.

Najważniejsze cele w okręgu nr 15

  • poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę ścieżek rowerowych i dokończenie budowy chodników,
  • wymiana oświetlenia na ledowe – energooszczędne, lepiej doświetlające,
  • zwiększenie oferty kulturalnej na wsi, we współpracy z Gminnym Centrum Kultury i Sportu
  • uatrakcyjnianie obecnych terenów rekreacyjnych poprzez montaż nowych urządzeń do zabaw i wypoczynku oraz zajęć sportowych,
  • zakup samochodu pożarniczego dla OSP Buków,
  • rozpoczęcie prac przygotowawczych do budowy kanalizacji w Bukowie,
  • organizowanie cyklicznych imprez mających na celu integrację mieszkańców oraz wspieranie inicjatyw społecznych grup i organizacji działających na terenach wiejskich,
  • budowa świetlicy wiejskiej w Zastrużu