Nazywam się Norbert Gałązka, mam 38 lat. Od dziecka mieszkam w Żarowie. Całe moje życie społeczne związane jest z moim miastem.

Jestem aktywnym działaczem sportowym, a jako Przewodniczący Komisji Sportu Rady Miejskiej od lat wspieram i uczestniczę we wszystkich inicjatywach mających na celu rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla najmłodszych, ale i też dorosłych mieszkańców Żarowa.

Jestem doświadczonym samorządowcem, aktywnie włączam się we wszystkie działania na rzecz poprawy jakości życia w naszym mieście. Jako radny zawsze słucham swoich wyborców i nigdy nie odmawiam pomocy w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej.

Jestem osobą otwartą i kontaktową, która umie współpracować zarówno z władzami samorządowymi, jak i innymi instytucjami i organizacjami mającymi wpływ na funkcjonowanie naszej gminy.

Dzięki dobrej współpracy w naszym okręgu wyborczym w ostatnich pięciu latach wiele się zmieniło, powstały nowe drogi z oświetleniem przy ul. Cembrowskiego i Stumetrówki, zagospodarowaliśmy Plac Wolności, wykonaliśmy rewitalizację stawu miejskiego i remont ulicy Słowiańskiej.

W nadchodzącej kadencji stoją przed nami kolejne wyzwania. Dziękując Państwu za dotychczasowe zaufanie zapewniam, że przez kolejne lata będę pracował równie ciężko i skutecznie jak dotychczas, aby mieszkańcom Żarowa żyło się coraz lepiej.

Moje cele na najbliższą kadencję w okręgu nr 5

  • remont ulicy Kwiatowej wraz z ciągiem pieszo – rowerowym na strefę,
  • remont drogi wraz z oświetleniem przy Placu Wolności do budynku nr 5,
  • zwiększenie oferty rekreacyjnej poprzez montaż nowych urządzeń do zabawy i rekreacji
  • wymiana oświetlenia na ledowe, lepiej doświetlające.