Planujemy, działamy i nie poddajemy się Prosimy o Twój głos 7 kwietnia

Jestem doświadczonym samorządowcem. Widzę ogromny potencjał w naszej gminie i wiem że mamy energię by ten potencjał wykorzystać. Mój zespół to ludzie, którzy tak jak ja widzą szklankę do połowy pełną. 7 kwietnia wybierz Gminę Nowych Możliwości. Przemysław Sikora

Komunikacja miejska

Zapewnimy sprawną i wygodną komunikację autobusową w Gminie Żarów

Bezpieczeństwo

Dołożymy starań, by wzrastał poziom bezpieczeństwa i jego poczucie wśród mieszkańców gminy Żarów.

Oświata i kultura

Zmodernizujemy infrastrukturę placówek edukacyjnych i kulturalnych. dostosujemy do potrzeb współczesnej edukacji oraz nowoczesnych metod pracy z uczniem

Sport i rekreacja

Będziemy wspierać wszystkie inicjatywy, które mają na celu wzmacniać lokalną i międzypokoleniową więź, solidarność oraz poprawiające jakość życia. Stworzymy przyjazną infrastrukturę sportową i rekreacyjną dla mieszkańców gminy Żarów

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

Komitet Wyborczy Wyborców Przemysława Sikory

Nasz Komitet Wyborczy tworzą

Marta i Jacek Marczyńscy, Renata Górecka, Bogdan Mucha, Przemysław Lisiecki, Artur Adamek, Agata Konieczna, Grzegorz Osiecki, Anna Suchodolska, Dawid Sobel, Krystyna Wardach, Marek Fita, Anna Dziedzic, Ireneusz Pękala, Mariola Zawisza

Sfinansowano ze środków finansowych Komitetu Wyborczego Wyborców Przemysława Sikory

Pozostań w kontakcie

Adres do korespondencji

Armii Krajowej 54, 58-130 Żarów

e-mail: kontakt@przemyslawsikora.pl

Pełnomocnik KWW Przemysława Sikory

Wioleta Swędzioł

Skontaktuj się z nami